SOMC

Thông tin đăng ký kỳ thi SOMC 2021

07:44 | 04/09/2021

1) Đối tượng: Học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 (năm học 2020 – 2021) cả nước chia thành 3 nhóm thi:

• Nhóm 1: Lớp 5 – 6 (Cadet)

• Nhóm 2: Lớp 7 – 9 (Junior)

• Nhóm 3: Lớp 10 – 12 (Senior)

2) Hình thức và thời gian tổ chức

• Thời gian: Từ 14:00 – 15:30 Chủ nhật ngày 12/09/2021.

• Hình thức thi: Online qua nền tảng Microsoft Team

• Đề thi tiếng Anh, học sinh được phép sử dụng máy tính.

• Thời gian làm bài: 90 phút.

3) Cấu trúc đề thi: Đề thi bằng tiếng Anh gồm 3 phần

• Phần A gồm 10 câu trắc nghiệm 4 phương án, mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

• Phần B gồm 10 câu ghi đáp số, mỗi đáp số đúng được 4 điểm.

• Phần C gồm 2 câu tự luận với tổng số điểm là 30. Học sinh có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

4) Lệ phí: 250.000 VNĐ (không được hoàn trả nếu thí sinh đã đăng ký mà không dự thi)

Thông tin chuyển khoản:

• STK: 0109438067 – Ngân hàng: Đông Á – CN Hội sở

• Chủ TK: Trần Nam Dũng

• Cấu trúc: SOMC_HotenHS_Lop_NgaythangNamSinh

Ví dụ: SOMC_NguyenVanA_Lop5_24/07/2011

5) Thông tin liên hệ

• Email: hcmmsvn@gmail.com

• Facebook: https://www.facebook.com/hcmmsvn

• Điện thoại: Dương Minh Tới - 0907052717

6) Link đăng ký (anh/chị vui lòng điền thông chính xác)

https://forms.gle/JyZzzMkg7GXAmmrX6

6) Thư mục đề thi cũ, cấu trúc đề thi 2021, ...

https://drive.google.com/.../1jR...